Psycholog zwierząt jest ekspertem w zakresie zachowań i relacji społecznych między zwierzętami w obrębie swojego gatunku, innych gatunków oraz relacji z ludźmi. Analizuje interakcji zwierząt z ludźmi lub innymi zwierzętami w celu zdiagnozowania schorzeń lub zaburzeń,...