Nazywam się
Patrycja Iliminowicz

Dyplomowany psycholog zwierząt

Pomagam opiekunom
w lepszym rozumieniu ich zwierząt

Moją misją jest propagowanie:

  • odpowiedzialnego i humanitarnego traktowania zwierząt
  • wiedzy na temat odrębnych potrzeb i zachowań zwierząt w zależności od gatunku
  • wiedzy na temat żywienia zwierząt i jego wpływu na ich dobrostan
  • rozsądnej i przemyślanej decyzji posiadania i opieki nad zwierzęciem

Moim celem jest:

  • naprawa relacji człowiek – zwierzę, poprzez odpowiednią pracę, komunikację oraz uświadamianie opiekunów o potrzebach ich przyjaciół
  • promowanie potwierdzonych naukowo metod nauki w połączeniu z praktycznym jej wykorzystaniem, opierające się na pozytywnych technikach pracy i kształtowania zachowań z jednoczesnym poszanowaniem indywidualnych potrzeb i emocji zwierząt

  Klika słów o mnie

Jestem dyplomowanym psychologiem zwierząt. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychologia zwierząt.
W swojej pracy opieram się tylko na bezinwazyjnych i pozytywnych metodach pracy ze zwierzętami stawiając także na pracę z opiekunem zwierzęcia starając się stworzyć dla obu stron komfortowe warunki wspólnego dzielenia życia i przestrzeni.

Czym się zajmuję?

  • leczeniem zaburzeń i zachowań niepożądanych u zwierząt
  • podstawowy trening posłuszeństwa
  • poradami przed zakupem lub adopcją zwierzęcia
  • doradztwem w zakresie opieki i żywienia zwierząt

PSY

KOTY

ZWIERZĘTA NIEUDOMOWIONE

JAK WYGLĄDA KONSULTACJA

JEŻELI POTRZEBUJESZ MOJEGO WSPRACIA LUB PORADY?

SKONTAKTUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ